Logo > Etusivulle   Hallinto   Autopaikat   Historiaa   Linkkejä  
Ajankohtaista

Perustietoa

Aluekartta

Isännöinti/
toimitusjohtaja


Hallitus

Yhtiökokous

Yhteystiedot

Ajankohtaista

27.12.2017

Koirasaarentien ja Ilomäentien- sekä Gunillantie-Reiherintien - kulman asemakaavasuunnitelmat esittelyssä 8.1.2018 Laajasalon kirkolla klo 18-20

Kaavakävely ja asukastilaisuus 8.1.2018 klo 18-20, Laajasalon kirkko, Reposalmentie 13. Kaava-alueisiin on mahdollista tutustua suunnittelijoiden johdolla kävelyn lomassa. Koirasaarentien suunnitelmista kerrotaan klo 16:00 alkaen osoitteesta Koirasaarentie 11 ja Ilomäentien suunnitelmista klo 16:45 alkaen osoitteesta Yliskyläntie 2.

Koirasaarentien ja Ilomäentien alue - Asemakaavahanke 2016-00053 Helsingin karttapalvelussa: on esitelty Helsingin Kaupunkisuunnittelun ko. Hankekortissa
Miten käy, jos Ilomäentien varren lähipuistojen reunat täytetään kerrostaloilla? Mitä puistoja jää keskusalueelle jäljelle?

Toivon mukaan tilaisuuksissa saadaan selvyyttä, että miten Koirasaarentien varsien juuri suojellun kerrostaloalueen ja toisen puolen tien pientaloalueen välisten kerrostalojen jätehuolto-, asukkaiden muuttopuuhat- ja muu hälytys- ja pelastustoimi saadaan sovitettua ja mahtumaan puistopulevardin tasoisen, moottoritiemäisen liikenteen sekaan häiritsemättä tienvarren asukkaiden normaalielämää (tai puistobulevardin liikennettä) ja mihin sijoitetaan puistobulevardin varren kerrostalojen lasten hiekkalaatikot ja leikkipaikat? Mahtuvatko ne puisto-osaan bulevardille?

Gunillantien ja Reiherintien- kulman - Asemakaavahanke 2017-010627 Helsingin karttapalvelussa: on esitelty Helsingin Kaupunkisuunnittelun ko. Hankekortissa
(Voisiko tämä jo asemakaavallisesti muodostaa hyvän ja purettavan slummin osan ennen rakentamista?)


30.6.2017

Laajasalon keskusalueen Reposalmentien reunapuistot- ja rantametsät rakennettaviksi ja alueelle laaja raitiovaunuvarikko ja kerrostaloja?

Reposalmentien ja rannan rakennussuunnitelmia esiteltiin Laajasalon kirkolla 14.6.2017. Hankkeesta löytyy tietoja myös internetistä, jossa Laajasalon Reposalmentien alueen asemakaavan muutos HEL 2017-005378 T 10 03 03 Ksv 4388_3 tiedot löytyvät Helsingin Kaupunkisuunnittelun ko. Hankekortista.)

Pääasiassa esityksessä esitetään rakentamista Reposalmentien tien reunoille ja uimaranta-alueen nykyiselle kuusi- ja mäntymetsä alueelle, jossa on myös osa uimarannan valaistuista liikuntapolusta ja hiihtolatulenkistä sekä lentopallokenttä. Alueelle rakennettaisiin raitiotievarikko ja sen yhteyteen kerrostaloalueita aina Reposalmen ylityssillan rantapenkereisiin asti.

Rantaan on luvattu jättää jonkin verran hiekkarantaa ja mäntymetsää näkyviin sekä myös jättää sinne menevä "viherkäytävä" Ilomäentie- Reposalmentien risteyksestä, jonka toiselle puolelle jäisi rakennettavat kerrostaloalueet aina Reposalmentien kirkon parkkipaikan reunoille asti. Tältä alueelta häviäisivät kaksi rantalentopallo kenttää (siis pehmeähiekkapintaista), valaistun juoksulenkki- ja hiihtolatupohjan toinen puolisko sekä lenkkipolun voimistelu- ja kuntoiluteline- liikuntapaikka sekä vielä lasten leikkivälineet sisältävä, aidattu -leikkipuisto ja -koirien ulkoilupuisto.
Käytännössä tuhottaisiin suurin osa koko Laajasalon kauppakeskusalueen kerrostaloalueiden ulko -liikuntapaikoista ja -lähipuistot uimarantoineen sekä ainoa metsä alue.

Tämä onkin saanut alueen asukkaat keräämään adressia näiden ulkoilu- ja liikunta alueiden säilyttämisen puolesta ja niiden alasajoa vastaan.

Tulvasuojelu

Tämän alueen pahimpia rakentamisen ongelmia on se, että se sijaitsee entisessä Laivalahdessa, jonka matalimmat kohdat ovat n. 30cm merenpinnan yläpuolella. Se saattaa kaivata runsaasti tulvasuojelua, paalutusta, patojen rakentamista ym. toimintaa, jonka mittasuhteita kukaan ei vielä osaa arvioida.

Tämä tulvasuojelu onkin mielenkiintoinen asia, kun Helsingin tulvasuojelu- ohjelma nojaa vain yhteen asiasta tehtyyn tutkimukseen, jossa on arvioitu tulevat ilmastomuutoksesta johtuvat vedennousut Itämerellä. Nousu olisi n. 80cm 50vuoden kuluessa, mutta en ole tutkimuksessa nähnyt vuorovesi -ilmiöiden vaikutusta kovinkaan isoiksi (n. 10cm) ja esim. vuorovesi- tsunamin vaikutusta ei ole otettu huomioon lainkaan. Se kuitenkin tunnetaan esim. Amatson joella vielä n. 800km päässä rannikolta sisämaahan päin noustessa (vertaa matkaa Tanskan salmista Perämeren- ja Suomenlahden- pohjukkaan)

Jos Tanskan salmien vedennousu Pohjanmerellä ja Itämerellä nousee 80cm korkeammalle ja sen salmien leveys kasvaisi tuntemattoman määrän kilometrejä. Sen lisäksi tulisi vuorovesimäärä, jonka vedennousu ja lasku voisi lisääntyä Itämeren eteläosissa entisestä vuorovesivaihtelusta suuremmaksi. Noin 20km leveä salmi (+ lisäleveys vedennousun takia) voisi lisätä Itämeressä vuoroveden ja vuorovesi- tsunami ilmiön ja saattaisi lisätä ja aiheuttaa sopivissa tuuli- ja korkeapaine/ matalapaine olosuhteissa entistä suurempia Itämeren heilahtelu/ loiskumisilmiöitä koko Itämeren ja sen lahtien rannoilla, kuten v. 2005 tulvissa kauppatorilla ja esim. Laajasalossa tapahtui.


26.9.2016

1. Laajasalo - Degerö Seura r.y. mukana Itä- Helsingin kaupunginosien järjestöjen muovaamassa ja allekirjoittamassa tiedotteessa: Itä-Helsingin metsät ja luonnonrannat on säilytettävä.

2. Helsingin kaupungin Karttapalvelu- sivustolta näet viimeisen version Helsingin Yleiskaavaesityksestä 4.6.2016, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt esitykseksi valtuustolle - vertaa sitä Laajasalon Kiinteistökarttoihin!

 1. Laajasalo- Degerö Seura r.y. on ollut aktiivisesti mukana tekemässä usean muun seuran ja yhteisön kanssa tiedotetta, joka löytyy Pro Meri-Rastilan sivuilta sekä myös Laajasalo-Degerö Seura r.y. sivuilta.

  Yleiskaavaesityksessä v.2015-2016 on esitetty seuraavalle 50-vuoden ajalle, (entisen käytännön mukaisesti 10-vuoden) suuntaviivat kaupungin asemakaavoituksen muuttamiseksi.

  Näin juuri 18 vuotta täyttäneet vaalikelpoiset äänestysikäiset, pääsevät ensimmäisen kerran sanomaan sanansa vaaleissa kaupungin Yleiskaavaan eläkeiässä, 50 vuoden kuluttua, koska nyt valituilla kaupungin päättäjillä tuntuu olevan varma tieto 50 vuoden päähän tapahtuvasta ja tarvittavasta kehityksestä.

  Nyt pitäisi lyödä lukkoon esityksen asukastavoitteet ja päättää tulevien 260 000 henkilön asuttamisesta kaupunkiin rakennettaviin asuntoihin - Ja kaikki tässä vaiheessa, kun KELA varoittelee vuokratukien loppumisen vaarasta ja Helsingin työttömyyden ollessa maan huippuarvoissa, esitetään Helsinkiin rakennettavaksi ja asutettavaksi moottoriteiden varsiin tulevia kaupungin hyviä veronmaksajia.

  Yleiskaavaesityksessä on esitetty pääasiassa jo kaavoitettujen kerrostaloalueiden tiivistämistä, niiden kaavoitettujen lähivirkistysalueiden, puistojen ja viherkaistojen rakentamista täyteen kerrostaloja sekä rakentamista moottoriteiden varsiin kerrostaloja.

  Tämä koskisi myös Laajasalon Yliskylän keskusalueen asemakaavoja, joita yritetään saada läpi osissa, ensin sen määrääväisemmässä ostoskeskuksen osassa, jossa koko keskustan asemakaavamuutosten kokonaiskustannuksia Laajasalon infran osalta ei ole laskettu kokonaan niiden uusimisen osalta Laajasalon sillalta pitkälle saaren sisäosiin asti, eikä niitä ole kaupunginvaltuustolle selvitetty.

 2. Helsingin kaupungin Karttapalvelu- internet sivustolta saa näkyviin havainnollisesti selvää Yleiskaavaesityksien v.2015-2016 kehityksestä ja pikselikarttojen sahakuvioisten sijaintiviivojen sijainnit tarkkoihin Kiinteistökarttojen rajoihin verrattuna. Karttapalvelun kartat ovat tasossa päällekkäin ja niiden keskinäistä näkyvyysvoimakkuutta voi säätää itse samoin kuin Karttapalvelun muista säädöistä ja näytöistä voit katsoa vain edellisen linkin kautta.
  (HUOM! Edellisiä karttoja ei ilmeisesti saa päällekkäin älykännykällä tai muilla mobiililaitteilla, koska tämä näyttömahdollisuus on rajattu tarkoituksella(?)/ tahattomasti pois mobiiliversioista 11.2.2017)
  Jatkona edelliseen kaupunki edelleen rajoittaa kansalaisten mahdollisuuksia tutkia Yleiskaava v.2016 vaikutuksia alueillaan, koska Kiinteistökartoista on poistettu tonttien rajatiedot. Näillä näkymillä esim. edellä mainitun kaltaista karttalinkkiä eikä alla olevan valokuvan kaltaista näkymää ei enää tulla saamaan näkyviin se huomattua n. 25.6.2017)

  Alla on kuvaruudulta kopioitu valokuva esitys Yleiskaavaesityksen ja Kiinteistökartan tietojen ollessa tasonäkyvyydeltään päällekkäin. Siitä helposti huomaa ns. pikselikartan olevan rajoiltaan sahamainen ja sen kulku olemassa olevien asemakaavoitettujen alueiden talojen ja puistojen ym. alueille.

  Kuvassa Kuvassa kuvakaappaus Helsingin Yleiskaavaesityksen Laajasalon Yliskylän keskuksesta v.2015

  Klikkaa Karttapalvelusta otettua valokuvaa, niin näet sen isompana - mutta katso silti edellisen linkin kautta Karttapalvelun esitystä livenä!


  Yo. esityksessä on Laajasalon ja Yliskylän alueita ja Internetissä Helsingin Karttapalvelun kartassa voidaan samalla tavalla seurata koko kaupungin alueita. Kiinteistökartan tonttirajat ovat selvästi erottuvia samoin kuin Yleiskaavaesityksen ruskeaan vivahtavat, eri tummuusasteen alueet on esitettyjä muutosalueita. Mitä tummempi alue on, sitä korkeampi on asukastiheys- esitys ja rakentamisen raskaus. Punaiset alueet ovat keskustatoimintojen aluetta ja vihreä katkoviiva on paikalle ajateltu viherkäytävä, johon nimeämiseen näyttäisi riittävän jo esim. Koirasaarentien reunan varren puurivit.

  Kaupunkilaisten elämään vaikuttavien tärkeiden tietojen esiintuominen on ensimmäinen ehto tehdessä päätöksiä ja määritettäessä kantoja kaupungin kehittämisessä. Siinä Karttapalvelun tiedoilla on ollut jo ratkaisevan suuri merkitys. Kiitokset siitä! (Kiitokset voitaneen perua, koska kaupunki on poistanut kartoistaan mahdollisuudet tutkia Yleiskaavan v. 2016 vaikutuksia Karttapalvelun- kaupunkikartoissa tonttirajakarttoihin perustuen n. 25.6.2017!)


11.6.2016 ja 14.6.2016 + 1.8.2016

Viime Hetken Vinkki!

Kesäteatteriin Helsinkipäivänä 12.6.2016 - Maksuton näytös Laajasalon Tengströminpuiston Vaaleanpunaisella huvilalla

Kylämetsä ry:n kesäteatteri jatkaa viime kesän jälkeen esityksiä Tengströminpuiston Vaaleanpunaisella huvilalla, Yliskylänlahden ranta maisemissa, osoitteessa Tuurholmanpolku 5 - nyt ennakkonäytöksellä: Noita Nokinenän Suvipirskeet. Näytelmä alkaa klo 14 – 16, mutta kahvio avataan jo klo 13 ja paikalle mahtuu 100 ensimmäistä katsojaa. Näytelmän jälkeen n. klo 16 on vuorossa Noitien lettukestit! Ennakkonäytös kuuluu Helsinkipäivän ohjelmistoon!
Näytös on maksuton, mutta tarjoilu on maksullista!

Kesän maksulliset näytökset: Noita Nokinenän Suvipirskeet- ovat: 15.6 – 19.6 ja 5.8 – 27.8.2016.

Kesäkuussa: Avoimet ennakko-esitykset ja harjoitukset ke 15.6. klo 18, pe 17.6. klo 18, la 18.6. ja su 19.6. klo 14. "Olemme yhdessä työryhmän kanssa päättäneet, että kesäkuun osalta näytökset ovat AVOIMIA ja PÄÄSYMAKSUTTOMIA harjoituksia, joissa esitämme ensimmäisen näytöksen kokonaisuudessaan. Pidämme väliajan jolloin Kuusimetsän kahvila palvelee yleisöä." Asiasta lisää em. nettisivulla ja Kaupunginosaradion 13.6.2016:n uusintalähetyksessä To 17.6.2016 klo 17 – 18, taajuudella 100,3MHz ja tiedostona (.mp3).


24.5.2016

Yliskallion Huolto Oy:n kaikkien parkkialueiden vierasparkkipaikoille 12h tunnin sijasta 6h tunnin enimmäisparkkiaika 24.5.2016 alkaen

Yliskallion Huolto Oy on päättänyt muuttaa kaikkien parkkialueidensa vierasparkkipaikkojen: Kirkkosalmentie 1, Aarholmankuja 1, Jussaarenkuja 2 ja Koirasaarenrinne 2 vieraspaikoitus- parkkipaikkojen pysäköinnin enimmäisajat 12 tunnista 6 kuuteen tuntiin kerralta.

Alueemme asukkaiden on hyvä ohjeistaa jo vieralijoita vieraspaikkojen muuttuneesta käytöstä ja samalla on myös hyvä muistuttaa niitä asukkaita varaamaan ajoneuvolleen maksullinen parkkipaikka, jotka ovat käyttäneet vieraspaikkoja vakituiseen paikoitukseen alueella asumisestaan huolimatta. Valvontaa lisätään sopeutumisajan ohi mennessä huomattavasti!

Ympäristön asuintalojen lisääntyessä, myös ilmaisia parkkipaikkoja etsivien asukkaiden määrä kasvaa ja alueittemme vieraspaikoista on myös jo nykyisin ollut vaikeuksia löytää alueen asukkaiden vierailijoille vapaita parkkipaikkoja.


16.3.2016

Laajasalon keskustan asemakaavan 1. muutosesitys kaupunkibulevardiksi. Vasta 9.1.2015 valmistuneen kauppakeskusalueen asemakaava uusiksi - Kaavapäivystystilaisuus Laajasalon kirkolla 17.3.2015 klo 15 - 19
(Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto).

Taloyhtiöiden omistamat tonttimaat sekä niillä paikoitusalueita hoitavan Yliskallion Huolto Oy:n paikoitusalueet ovat vaarassa kaavoitusesityksessä. Laajasalontien ja Koirasaarentien varteen suunnitellaan asuintaloja liian lähelle Yliskallion taloyhtiöiden omistamia parkkialue tontteja.

Vastapäätä kauppakeskusta olevan Laajasalontien varressa olevien parkkialueiden Kirkkosalmentie 2 ja Koirasaarenrinne 2 on otettu mukaan kaavaesitykseen. Kuitenkin esim. Kirkkosalmentie 2 paikoitustontilla ovat taloyhtiöiden asukkaat jo vuokranneet kaikki vuokrattavana olleet autopaikat täyteen ja siellä on myös etsitty mahdollisuutta saada alueelle enemmän parkkipaikkoja asukkaiden jatkuvasti kasvaville automäärille.

Alueen asukkaat ovat huolissaan moisesta kehityksestä, jossa kaupunki ei pysy omistamillaan alueilla, vaan hamuaa jo valmiiksi kaavoitetuilta asuinalueilta taloyhtiöiden omistamien tonttien maapohjaa ja sille kaavoitettua Tengströmin puistoa.

Samoin on käymässä koko Yliskylän keskustan kerrostaloalueiden kohdalla, jossa taloyhtiöiden tonttien maapohja on niiden omistuksessa. Uudessa kaavaesityksessä, joka on hämäävästi tulossa esitykseksi ja hyväksyttäväksi useassa osassa - vuosi kerrallaan, esitetään keskustan lähipuistojen rakentamista alueet kerrallaan (kaavojen hyväksymisjärjestys löytyy otsikossa olevan linkin: Kaavapäivystystilaisuus Laajasalon kirkolla 17.3.2015 klo 15 - 19 olevan pdf- linkin tiedoston viimeiseltä sivulta), täyteen kerrostaloja A1- tai tiuhemmalla C1- tehokkuudella, kuten Helsingin karttapalvelu esittää kaupunkisuunnittelun yleiskaava suunnitelmaluonnoksessa (10.11.2015) on mainittu.

Tällöin myös siirrettävän infran - Laajasalontien korkeusaseman nostaminen, siltojen purku ja viemäreiden, 110kV- korkeajännitteisten maakaapelien ym. sähkölinjojen, vesijohtojen, valokaapeleiden ym. siirtäminen aiheuttaa valtavat kustannukset.

Onko kaupungin tarkoitus muodostaa Yliskylän alueista slummeja ilman lähipuistoja ja romahduttaa kalliilla ostettujen taloyhtiöiden maat ja asuntojen arvo sekä siinä samalla kerrostaloasunnon omistajien koko elämäntyö ja säästäminen tähän asuntoalueeseen sekä muuttaa alueet halvoiksi, arvottomiksi slummi- alueiksi - vai mistähän on kysymys? Se varmaan selviää Laajasalon kirkolla 17.3.2015 klo 15-19!

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta tehtävä 8.4.2016 kaupungin taloyhtiöille lähettämän kirjeen mukaisesti (ks.liite, tarkoitettu jaettavaksi kaikille alueen taloyhtiöiden osakkaille/asukkaille).


20.1.2016

Yliskallion Huolto Oy kotisivujen näkyvyydessä katko 22.1.2016 alkaen!

Sivut siirtyvät uuteen järjestelmään 22.1.2016 klo 14 - 25.1.2016 klo 8 välillä. Sivustot eivät ole luettavissa em. huoltokatkon aikana. Jos hyvin käy, sivut ovat luettavissa 25.1.2016 päivän kuluessa.

Sivusto siirtyy uuteen järjestelmään ja vanha palvelin lopetetaan. Jos joku asia menee ns. "pieleen", kannattaa etsiä sivuja Google- hakukoneella. Hyvät hakusanat ovat esim.: ykh historiaa.


11.12.2015 + 17.12.2015

Yliskallion Huolto Oy:n käyttämän isännöitsijätoimiston nimi-, omistus- sekä sijainti- vaihtuvat 17.12.2015

Itiksen Isännöinti Oy on myyty (30.9.2015) ja sulautettu Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy ISA- toimistoon. Itiksen Isännöinti Oy:n toiminnot ja henkilökunta siirtyvät Vuosaaren laajennettuun toimistoon 17.12.2015.

Uudet yhteystiedot Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy ISA:n sivuille löydät Internetistä. Näille sivuille yhteystiedot uusitaan toimiston muuton yhteydessä, paitsi puhelinnumerot, jotka vaihtuvat 18.12.2015, kun uudet 010- alkuiset saadaan asennettua. Vanhat numerot toimivat siihen asti. Oikeat numerot myös suoraan Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy ISA:n sivuilta.

Katso uudet päivitetyt yhteystiedot Hallinto- alasivujen Yhteystiedot tai Isännöinti/ toimitusjohtaja sivujen valintalinkeistä (vasen sarake sivun alussa).

Vuosaaren toimiston sijaintiosoite on Vuosaaren metroaseman läheisyydessä osoitteessa: Tyynylaavantie 20. (katso Reittioppaasta - edellinen linkki antaa suoraan tämän hetken julkisen liikenteen yhteys- ja karttatiedot Jussaarenkujan pysäkiltä Vuosaaren toimistoon).


28.11.2015

Laajasalon Yliskylän keskustan puistot täyteen kerrostaloja ja uimarannan maasto kerrostaloalueiksi?

Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen suunnittelu tuo esiin kaupunkisuunnittelun suunnitelmaluonnoksen 10.11.2015, jossa Laajasalon Yliskylän esikaupunkialueen keskusalueen puistot rakennettaisiin kerrostaloalueiksi.

Kaupunkisuunnitteluosaston esitystä voidaan havainnollistaa lisää laittamalla kaavasuunnitelman pohjalle kaupungin kiinteistökartta, jolloin saadaan näkyviin esityksen suurpiirteiset suunnitelmat, jotka on osin piirretty yleisesti myös suunnittelualueen viereisille tonteille sijaitseville rakennetuille ja rakentamattomille asemakaavoitetuille alueille asti. Tämä tarkastelu voidaan tehdä myös koko kaupungin alueella. (Valitettavasti kaavasuunnitelman karttaa ei saa suurennettua kiinteistökartan mukana ollessa (miksi?), joten esitystä joutuu tihruamaan pienemmässä mittakaavassa)

Asiasta lisää...


29.7.2015

Kesäteatteri on aloittanut toimintansa Laajasalon Tengströminpuistossa v. 2015

Pienimuotoinen kesäteatteritoiminta alkoi Yliskallion alueen lähivirkistys puistossa perhenäytelmällä: Tirlittan!
Ensinäytös oli 24.7.2015, mutta näytökset jatkuvat 9.8.2015 asti!

Asiasta lisää...


12.5.2015

Laajasalon kaupunkibulevardia käsittelevä mielipidekirjoitussivusto on avattu 9.3.2015

Omia mielipiteitään voi esittää Helsingin Yleiskaava Blogi- kirjoitussivustolla nimelläsi (ja näyttää onnistuvan myös nimimerkillä)!

Avattu mielipiteitten kirjoitus sivusto löytyy tästä osoitteesta ja on aiheeltaan: Laajasalontien muutos puistokaduksi käynnistyy- otsakkeen alla.

Minkälainen paikka Laajasalo on, siitä voit ottaa itse selvää! Katso ohjekirjoitusta:
Laajasalon kaupunkibulevardit - Mihin ympäristöön kaupunkia aiotaan tehdä?
Mitä nämä merkitsevät Yliskylän keskustan ja Yliskallion asukkaille!

Katso myös tästä alta vanhempia asiaa koskevien tiedotteiden aineistoja mielipiteesi perusteeksi!


28.3.2015

Mielipiteet Laajasalontien kaupunkibulevardin suunnitteluperiaatteisiin esitettävä kirjallisesti viimeistään ma 30.3.2015

Mielipiteet Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä suunnitteluperiaatteita koskevasta aluerajauksesta sekä sen sisällöstä voi esittää viimeistään maanantaina 30.3.2015 kirjallisesti osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto,
PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13)

Tai sähköpostilla: helsinki.kirjaamo(a)hel.fi tai faksilla (09) 655 783.

asiasta lisää...
(katso myös ao. tiedotteen aineistolinkit!)


25.2.2015 + 6.3.2015

Laajasalon kaupunkibulevardin suunnitteluilta Laajasalon kirkolla 16.3.2015

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto käynnistää Laajasalon kaupunkibulevardin suunnitteluperusteiden valmistelun ja järjestää tähän liittyen asukastapahtuman Laajasalon kirkolla Ma 16.3.2015.

Tilaisuus jakaantuu kahteen osaan, jossa

 1. ensin suunnittelijat ovat tavattavissa klo 15-18 karttojen ja alustavien suunnitelmien äärellä ja yleisö voi vapaasti itselleen sopivana aikana tulla juttelemaan ja kertomaan omia näkemyksiään aiheesta.
 2. sitten jatketaan klo 18 - 20 paneelikeskustelulla "saatekeskustelun" hengessä. Eli ajatus olisi että saataisiin paneeliin paikallisia toimijoita kertomaan omista toiveistaan, visioistaan ja muista Laajasalon tulevaisuuteen liittyvistä ajatuksista ja keskustelua käytäisiin näiden pohjalta.

Tässä linkki Hankekortti- aineistoon, jossa mm. Saatekirje 17.2.2015, Aluekartat, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.2.2015.
Yleiskaavasuunnitelman Laajasaloaineistoja löytyy netistä!


20.1.2015

Helsingin uuden yleiskaavaluonnoksen keskustelutilaisuus Helsingin itäosien osalta pidetään keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-20 Laiturilla

(Osoitteessa: Narinkka 2, Kamppi (entisen bussiaseman rakennus Simonkentällä).

Yleiskaavasuunnitelma lähtee ajatuksesta, että kantakaupunkimainen rakentaminen laajennetaan ympäröiville esikaupunkialueille ja Helsingin asukasmäärä saadaan nousemaan n. 30%.

Laajasalolaisille kaavasuunnitelmassa esitetään yli 100% asukasmäärän kasvattamista 35 000 asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä ja kerrostaloalueiden sekä pientaloalueiden tiivistämistä uudella kerros- ja pientalotalorakentamisella sekä kaupunkibulevardin perustamista nykyisen moottoriliikennetien tilalle. Se tarkoittaisi moottoriliikennetien liittymäsiltojen poistamista ja liikenteen siirtämistä yhteen tasoon tienristeyksineen ja kadunvarsirakennuksineen. Mm. nykyiseen Tengströmin puistoon esitetään kerrostalokortteleita ja ruovikkoiselle Yliskylänlahdelle asuntolaivarakentamista. Yleiskaavasuunnitelman Laajasaloaineistoja löytyy netistä!

Liikenteen uskotaan sujuvan saaristoraitiovaunureitillä Vuosaari- kantakaupunki ja polkupyöräliikenteellä, jolla "sujahtaa" nopeasti kantakaupunkiin tai Herttoniemen/ Vuosaaren suuntiin. Suunnittelijat eivät usko autoliikenteen sujumiseen missään kehitysmallissa ruuhka aikoina Laajasalosta pois tai päinvastoin, vaan liikenne ruuhkautuisi Herttoniemeen tullessa/mennessä.

ONKO YLLÄOLEVA TEKSTI TARUA, VAI TOTTA? SIITÄ VOIT MENNÄ OTTAMAAN SELVÄÄ KESKUSTELUTILAISUUKSISSA ja osallistumalla keskusteluun eri foorumeilla kaupunginhallituksen päättäessä kaavaluonnoksen kohtalosta vuoden lopulla tai myöhemmin. Lopuksi päivänpolttava varoituksen sana! Varokaa liukkaita kelejä polkupyöräillessänne, sillä nyt on juuri sellaiset kelit (on talvi), jossa voi helposti "sujahtaa" nurin ja joutua asiakkaaksi/ asukkaaksi kaupungin ruuhkaiseen sairaalaan oman kodin sijasta.


29.12.2014

Helsingin lähilinjan bussi 802 muuttaa reittiään Yliskallion reunakadulle Isosaarentielle 1.1.2015

Helsingin lähilinjan bussi 802 reitti muuttuu 1.1.2015 Laajasalossa kulkemaan Koirasaarentieltä Isosaarentien kautta Kuvernöörintien kiertoliittymään. Lähilinjan pikkubussit liikennöivät Itäkeskus (M) (Itis) - Jollas välillä ja tulevat siis kulkemaan kaikkien Isosaarentien pysäkkien kautta.

lue lisää...12.11.2014

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää "siltaillan" Laiturilla 25.11.2014

Tervetuloa poikkeamaan siltailtaan!

Kruunusilloista ja Kruunuvuorenrannan suunnittelusta sekä liikenneyhteyksistä kiinnostuneille järjestetään tiistaina 25.11.2014 klo 15-19 Laiturilla siltailta. Ohjelmassa on tiiviitä tietoiskuja ja mahdollisuus tutustua suunnitelmiin. Voit pistäytyä tilaisuudessa itsellesi parhaiten sopivana aikana. Asiantuntijat ovat paikalla kysymyksiä ja keskusteluja varten.

Edellä mainittu tilaisuus liittyy Laajasalon joukkoliikenteen suunnitteluun ja myöskin muun liikenteen suunnitteluun. Kysymys kuuluukin: "Miten Laajasaloon- ja Laajasalosta pääsee pois yksityisautolla, kun liikennemäärät kasvavat yli kaksinkertaiseksi Kruunuvuorenrannan ja Vartiosaaren rakentamisen jälkeen?"7.5.2014

Laajasalon vaihtoehtoisten liikenneyhteys- suunnitelmien vaikutuksia on arvioitu v.2014

Helsingin kaupunki suunnittelee joukkoliikenneyhteyttä Laajasalon uudelle Kruunuvuorenrannan- n. 10 000:lle ja entisellekin- n. 17 000:lle asukkaalle.

Päätöksentekoon on saatu kasaan 9 vaihtoehtoista suunnitelmaa ja niiden arvioita- selvityksiä- ympäristövaikutusarvioita Laajasalolaisten ja muidenkin arvioitaviksi. Mielipiteet ja lausunnot näistä eri vaihtoehdoista ovat valmiina verkossa 5.5 - 3.7.2014 osoitteessa: www.ymparisto.fi/laajasalonraideliikenneyva.

Tehdyistä vaihtoehdoista ja selvityksistä voidaan mielipiteet esittää Kuulemistilaisuudessa, joka pidetään torstaina 22.5.2014 klo 18 - 20 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa, Kansakoulukatu 3, Helsinki

( Mukana ei ole suunnitelmavaihtoehtoa, jossa
Yksityisautoilu olisi viety Laajasalon keskustasta asti tunneleissa Herttoniemen Itäväylän liittymiin, vaikka siitä on jo Herttoniemen päässä olemassa melko valmiit yksityisautojen liittymien tunnelisuunnitelmat Itäväylän tieverkkoihin ja
Julkinen- ja kevyt liikenne maanpäällisenä kaupunkibulevardina Herttoniemen metroasemalle (joko metrolla/ busseilla/ pikaraitiotiellä ym.),25.4.2014

HSY:n jätehuollon maksuttomat keräysautot kierroksella Yliskylässä v.2014

HSY:n jätehuollon maksuttomat keräysautot kiertävät jälleen 5.5.2014 Yliskylässä ja muualla Laajasalossa.

Katso, mitä kaikkea ja kuinka paljon voit tuoda keräysautoille jätteitäsi.

Aikataulut ja paikat HSY:n nettisivuilla!2.4.2014
17.4.2014

Yliskallion alueella ja ympäristössä tapahtuu!

Yliskallion- ja ympäristön -katujen ja -kujien puhdistusaikatauluja keväällä v.2014

Helsingin kaupungin Rakennusvirasto on ilmoittanut kevään katujen/ kujien puhdistupäivät internetsivuillaan. Puhdistuspäivinä tulee varautua pitämään autot pois puhdistettavien katujen varsilta, että lakaisukoneet saavat puhdistettua myös katujen reunat.

Yliskallion ympäristön katujen puhdistusajat - kevät v.2014
Päivä Puhdistettava katu  Sijainti Puhdistusaika
päivä/yö
Pysäköintikielto puhdistusaikoina kiintein
siirtokehoitusmerkein
 5.4.2014  Laajasalontie
Koirasaarentie
Reiherintie
Isosaarentie
00840
00840
00840
00840
päivä
päivä
päivä
päivä
 

Yliskallion alueen -katujen ja -kujien puhdistusajat - kevät v.2014
Päivä Puhdistettava katu/
kuja
Sijainti Puhdistusaika
päivä/yö
Pysäköintikielto puhdistusaikoina kiintein
siirtokehoitusmerkein
28.4.2014
Puhdistuspäivä
muuttunut!

katso Rakennusviraston
sivuille
Kirkkosalmentie
Aarholmankuja
Jussaarenkuja
Koirasaarenrinne
Köökarinkuja
00840
00840
00840
00840
00840
päivä
päivä
päivä
päivä
päivä
 13.1.2014

Yliskallion alueella tapahtuu!

Suomen Punaisen ristin (SPR) Laajasalon osaston järjestämät kerhotapahtumat alueemme KAIKILLE senioreille jatkuvat Kirkkosalmentie 3 pesulan kokoustiloissa kevätkaudella v.2014

Kokoontumiset ovat jo alkaneet 9.1.2014 ja jatkuvat aina joka toinen torstai klo 11-13 välillä seuraavasti: 23.1, 6.2, 20.2, 6.3, 20.3, 3.4 ja 24.4.

Yo. kutsun löydät myös Kirkkosalmentie 3 pesulan ikkunasta, josta alla näpätty oheinen valokuva!

Kuva kerhotapaamisilmoituksesta 13.1.2014.

29.10.2013

Vuoden 2014 alussa Laajasalon kutsulinja J84 vaihtuu lähilinja 802 linjaliikennebusseihin

Liikennöintialueet laajenevat useisiin naapurikaupunginosiin saakka, mutta liikennöinti muuttuu pysäkkikohtaiseksi linjaliikenteeksi aikataulujen mukaan. lue lisää...


15.10.2013

Yliskallion Huolto Oy:n isännöitsijätoimiston nimi ja omistus ovat vaihtuneet

Isännöintitoimiston nimi on vaihtunut Itiksen Isännöinti Oy nimeen, mutta sijaintiosoite ja henkilökunta jatkavat ja yhteystiedot muuttuvat vain sähköpostiosoitteiden osalta. Isännöitsijätoimiston uudet internet sivut täydentyvät lokakuun aikana. Katso uudet päivitetyt yhteystiedot Hallinto alasivujen valintalinkeistä vierestä valitsemalla: Yhteystiedot tai Isännöinti/ toimitusjohtaja.


15.10.2013

Laajasalon joukkoliikenneyhteyden ympäristöarvioinnissa yhdeksän vaihtoehtoa

14.10.13
Helsingin kantakaupungin ja Laajasalon välisen joukkoliikenneyhteyden ympäristövaikutukset arvioidaan yhdeksän päävaihtoehdon pohjalta. Arvioitavissa vaihtoehdoissa joukkoliikenne hoidetaan raitiovaunuilla, metrolla, liityntäbusseilla, köysiradalla ja bussilautalla.

Keskustelutilaisuus Laiturilla 21.10.2013

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää ympäristövaikutusten arvioinnista keskustelutilaisuuden maanantaina 21. lokakuuta näyttely- ja infotila Laiturilla vanhalla linja-autoasemalla Kampissa, Narinkka 2. Asiantuntijat ovat tavattavissa kello 17 alkaen ja varsinainen keskustelutilaisuus alustuksineen on kello 18-20. lue lisää...

Kaupunkisuunnitteluviraston lisäselvitykset ja aineistoja tilaisuuteen osallistuville:

Tilaisuuteen on pyydetty kantakaupungin ja Laajasalon asukasyhdistyksiltä, veneilyseuroilta sekä vesi-joukkoliikennettä ajavalta Stadin rantaryhmältä valmisteltuja puheenvuoroja näkökulmista, jotka tulisi arvioinnissa huomioida. lue lisää...


20.9.2013

Yliskallion alueella tapahtuu!

Suomen Punaisen ristin (SPR) Laajasalon osaston järjestämät kerhotapahtumat alueemme ikäihmisille Kirkkosalmentie 3 pesulan kokoustiloissa alkavat jälleen syyskaudella v.2013

Kokoontumiset alkavat 26.9.2013 klo 11-13 välillä ja jatkuvat joka toinen torstai samaan aikaan.

Syyskauden loput tapaamispäivät ovat torstaisin: 10.10, 24.10, 7.11 ja 21.11 joina aikoina voit tulla mukaan kerhotapaamisiin. (Tapahtuman luonteen voit tarkistaa paremmin myös ensimmäisen kevään tiedotuksesta)

Tapaamiset tapahtuvat kahvittelun ja muun tarinonnin merkeissä. Mukaan saattaa mahtua myös jokunen ohjelmallinen teematapaaminen, jonka puitteissa voidaan asioista keskustella tai olla vain kuulolla.


26.4.2013

Alueemme ympäristössä tapahtuu!

Yliskylän aluesuunnitelma (päivitys viheraluesuunnitelmaan v.2013)

Luonnosta esittelevä asukastilaisuus pidetään keskiviikkona 15.5.2013 Laajasalon peruskoulun yläkoululla (Koulutanhua 1) klo 18. Suunnitelmat ja asiantuntijat ovat paikalla vastaamassa kysymyksiin klo 17.30 lähtien.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Yliskylän osa-alueesta Laajasalontien itäisen puolen alueet sekä pohjoisosa länsipuolisista Yliskylänlahden ympäristössä olevista alueista. Suunnittelualueen kartan näet tästä


5.9.2012  6.9.2012

Yliskallion alueella tapahtuu!

Kerhotapahtumat alueemme ikäihmisille Kirkkosalmentie 3 pesulan kokoustiloissa jatkuvat syyskaudella v.2012

Suomen Punaisen Ristin (SPR) Laajasalon osaston järjestämät kerhotapahtumat lähiseudun ikäihmisille jatkuvat syyskauden ajan joka toinen torstai samaan aikaan klo 11-13 välillä.
Tapaamiset alkavat to 6.9.2012!  HUOM! TAPAAMISAJAT MUUTTUNEET

Tapaamiset tapahtuvat kahvittelun ja muun tarinonnin merkeissä. Mukaan saattaa mahtua myös jokunen ohjelmallinen teematapaaminen, jonka puitteissa voidaan asioista keskustella tai olla vain kuulolla. Syyskauden loput tapaamispäivät ovat siis joka toinen torstai alkaen seuraavasti (korjatut ajat): 27.9, 11.10, 25.10, 8.11 ja 22.11, joina aikoina voit tulla mukaan kerhotapaamisiin. (Tapahtuman luonteen voit tarkistaa paremmin myös viime kevään tiedotuksesta)


1.9.2012

JOUKO- Kutsulinjan "virtuaali"- ja muut pysäkit Yliskallion alueella ja ympäristössä

JOUKO- Kutsulinjan J84 pikkubussin voi tilata suoraan lähipysäkille "lähtöpaikan katuosoitteen tai pysäkin osoitteen numeron tai nimen perusteella." Näin kertoo HSL:n JOUKO-Kutsulinjan J84 esite + liikennöintialuekartta.

Kuulumme niihin kolmeen kaupungin alueeseen, joissa palvelulinjan pikkubussin voi suoraan tilata puhelimella (etukäteen, min. 1tuntia ennen lähtöä) oman kodin lähinurkan bussi- tai "virtuaalibussipysäkille" ma-pe klo 7.30-15.30 välisenä aikana puhelinnumerosta (09) 4766 4000.

Kutsuttaessa tulee mainita oma nimi, matkustajien määrä, lähtöpaikka ja määränpää, sekä ajankohta jolloin haluaisit olla perillä. Myös isommista mukana kulkevista apuvälineistä ja isoimmista kasseista tulee mainita tilausta tehdessä.

JOUKO- Kutsulinja kulkee ainoastaan kutsujen perusteella -ilman aikataulua ja -vakituista reittiä - ja tavallisella bussilipulla. JOUKO- Kutsulinjan pikkubussin voi myös tilata suoraan alueemme sisällä oleville virtuaalipysäkeille (joita ei ole mahdollisesti merkitty mitenkään). JOUKOlla pääset ilman vaihtoja esim. Herttoniemen sairaalan laboratorioon, metro-aseman lähiseudun pankkeihin, postiin ja muillekin J84 palvelulinja-alueen sisällä oleville pysäkeille ja tilatessa aika sopimalla tietysti myös takaisinpäin.

Lisää tietoja löydät HSL:n internet sivuilta, tai esitteistä joita saa HSL:n palvelupaikoista.

JOUKO- Kutsulinjan "virtuaalipysäkkejä" ja bussipysäkkejä on alueellamme ja sen läheisyydessä mm. seuraavasti:
(PYSÄKKITAULUKKO 1.9.2012 - Klikkaa linkkiä!)


8.6.2012

Yliskallion Huolto Oy kotisivut näkyvät hiljalleen täydentyen uudessa osoitteessa 8.6.2012 alkaen.

Sivuston uusi osoite on: http://koti.mbnet.fi/ykh/ykh_historia_uusin/index.html

Sivusto siirtyy uuteen osoitteeseen, kun vanhan osoitteen palvelin lopetetaan ja kotisivupalvelut on jo lakkautettu 6.6.2012.


3.6.2012

Yliskallion Huolto Oy:n internet sivuston näkyvyys nykyisellä internet osoitteella päättyy 30.6.2012!

Yliskallion Huolto Oy:n internet sivuston sijaintipaikka, internet osoite tulee muuttumaan ja saattaa väliaikaisesti lakata näkymästä 30.6.2012. Sivustolle ollaan etsimässä uutta ilmaista sijoituspaikkaa.

Edellisestä seuraa, että kaikki sivustoilla mainitut sivustonpitäjän netsonic.fi- päätteiset sähköpostiosoitteet tai internet sivujen osoitetiedot, joissa esiintyy osana sana- netsonic, eivät toimi em. ajankohdasta eteenpäin.

http://nalle.netsonic.fi/~ykhoyhis/index.html- sivuston näkyvyys päättyy 30.6.2012


Alueemme ympäristössä tapahtuu!

13.4.2012

Hopeakaivostien alueen katualuesuunnitelmaluonnoksia esillä Ylistalossa 18.4.2012

Rakennusvirasto on laatinut Laajasalon (N. Tahvonlahden pohjukan kohta, Koirasaarentien varsi - Kaitalahti) Hopeakaivoksentien alueen katusuunnitelmaluonnoksia, joita esitellään asukkaille keskiviikkona 18.4.2012 klo 17.00 - 18.30 Ylistalon tiloissa, Muurahaisenpolku 4:ssä, Yliskylän keskustassa Laajasalossa.

Suunnitelmaluonnokset ovat nähtävissä myös netissä 13.4 - 22.4.2012
(Suunnitelmaluonnoksissa on nähtävissä myös kaavailtuja kadunvarsitontteja rakennuksineen)


11.3.2012 - 10.4.2012

Kerhotapahtumat alueemme ikäihmisille Kirkkosalmentie 3 pesulan kokoustiloissa jatkuvat v.2012 kevätkauden

Suomen Punaisen Ristin (SPR) Laajasalon osaston järjestämät kerhotapahtumat lähiseudun ikäihmisille jatkuvat kevätkauden ajan joka toinen torstai samaan aikaan klo 10-12 välillä, jona aikana voi tulla mukaan kerhotapaamisiin. Seuraava tapaaminen on 15.3.2012. Tarkempia tietoja tapaamisten luonteesta löydät ao. ilmoituksen valokuvasta!

Kuva kerhotapaamisilmoituksesta 9.2.2012.

Klikkaa kuvaa!

Viereinen valokuva kertoo SPR:n kerhotoimintailmoituksesta, joka on ollut alueemme taloyhtiöiden portaikoissa jo pitemmän ajan tammikuun v.2012 puolelta lähtien.

Kevään 2012 Kirkkosalmentien kerhokokoontumiset

 • 15.3.2012
  • esiintyy trubaduuri Jukka Borg kitaroineen.
 • 29.3.2012
 • 12.4.2012
  • Missä, mikä ja kenelle on tarkoitettu JOUKO- kaupunginosalinja? Mistä ja miten tilaat JOUKO- linjan kyydin, jos asut Yliskallion alueella ja olet oikeutettu sen palveluja käyttämään.

   Tule kuuntelemaan klo 11-12, niin saat mm. näihin kysymyksiin vastauksen. Liikennelaitoksen tiedottaja tulee pitämään kerhoon asiasta esityksen, jossa voi myös kysellä näistä liikenne asioista.

 • 26.4.2012


9.9.2011

"Laajasalon renessanssi"

"Missä ovat Laajasalon hienoimmat paikat ja tärkeimmät reitit? Minne sopii uusi rakentaminen tai missä tarvitaan uusi kävely- tai pyörätie? Vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin 16.10. mennessä!"

Näin kyselee Laajasalon jokaiseen postiluukkuun pudotettu lappunen, jonka tarkoitus on saada internet- kyselyn avulla selville Laajasalolaisten mielipiteitä alueensa kaupunkisuunnittelu kysymyksiin.

Helsingin kaupunki on kehittänyt todella ällistyttävän kehittyneen internet- kyselyjärjestelmän virastojensa käyttöön. Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston Laajasalolaisille suunnattu kysely alueen kehittämiseksi löytyy ao. internet osoitteen listasta kohdalta: Laajasalon renessanssi.

Lue eteentulevat ohjeet huolellisesti, sillä muuten sotkeudut kyselyjen ja kommentointimahdollisuuksien laajaan verkkoon tietämättä oikein, että minne olet vastannut.
Lähde vaikkapa alkuun tästä: http://kerrokartalla.hel.fi

"Asukastilaisuus
Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan ajankohtaisista suunnitelmista pidetään keskiviikkona 28.9.2011 klo 18-20 Laajasalon peruskoulun alatalossa (ent. Ala-Asteen koulu) osoitteessa Holmanmoisionpolku 1."

Tuohon nettikyselyjen väliin mahtuu vielä alueelle järjestettävä asukastilaisuus, josta on tuossa postiluukuista pudonneesta, postikortin kokoisessa lappusessa em. maininta.


30.5.2011

Alueemme ympäristössä tapahtuu!

Laajasalon Kruunuvuorenrannan julkisen liikenteen sillasta kansainvälinen suunnittelukilpailu

Helsingin kaupunki on julistanut suunnittelukilpailun jolla etsitään maisemallisesti ja ekologisesti parasta joukkoliikenneyhteyden silta väylävaihtoehtoa Laajasalon ja kantakaupungin välille.


6.1.2011

Alueemme ympäristössä tapahtuu!

Laajasalon raideliikenteen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on saatu viranomaislausunto. Arviointiohjelman johdosta oli saatu 6 lausuntoja ja 36 mielipidettä.

Uudenmaan ELY-keskus on toiminut arviointimenettelyssä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisena yhteysviranomaisena YVA -arviointiohjelmaan ja tehnyt siitä 3.12.2010 yhteenvetona viranomaislausunnon. (ks. ao. aikaisempi tiedote!)


13.9.2010

Alueemme ympäristössä tapahtuu!

Laajasalon raideliikenteen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä maanantaista 13.9.2010 alkaen myös Laajasalon ja Herttoniemen kirjastoissa sekä internetissä: Vaikutukset arvioidaan silta-, tunneli- ja lauttavaihtoehdoista, sekä ilman näitten vaihtoehtojen toteuttamista.
Kirjalliset mielipiteet ohjelmasta Uudenmaan ely- keskukseen 12.11.2010 mennessä.

Katso tarkemmin: www.uuttahelsinkia.fi/kruunuvuorenranta


7.9.2010

Alueemme ympäristössä tapahtuu!

Helsingin Rakennusviraston asukaskyselytiedote Yliskylän - pääosin itäisistä ja pohjois- osista:
Rakennusviraston www-sivuilla voi osallistua avoimeen asukaskyselyyn ajalla 1.9. - 4.10.2010 osoitteessa www.hkr.hel.fi/aluesuunnitelmat (Yliskylän aluesuunnitelma)

Omat valinnat ehdotettuihin vaihtoehtoihin voi esittää kyselykaavakkeeseen ja kahteen vapaakirjoituskohtaan. Osallistu asukaskyselyyn!
Kyselyalueen raja on n. itään Laajasalontieltä ja Yliskylänlahden ranta-alueet. Mukana on Yliskallion alueelta "kotikatuna" Kirkkosalmentie, mutta ei muita alueen osoitteita.


16.4.2010

Alueemme ympäristössä tapahtuu!

Koirasaarentien katusuunnitelma nähtävillä 20.4.2010 asti.
Suunnitelmat nähtävissä muistutusaikana, joka päättyy myös em. päivämäärään mennessä. Katso Helsingin Rakennusviraston sivulta!


2.12.2009

Alueemme ympäristössä tapahtuu!

Koirasaarentien bulevardimaisen kokoojakadun suunnitelma tekeillä. Kadun keskelle raitiotie- ja bussi- joukkoliikennekaistat. Rakennustyöt alkanevat v.2011!
Helsingin Rakennusviraston asukastilaisuus suunnitelmaluonnoksen esittelemiseksi pidetään Tahvonlahden ala-asteella keskiviikkona 9.12.2009 klo 17.30 - 19.00. Osoitteessa Gunillantie 12.
Katusuunnitelmaluonnos käsittää välin Reiherintie- Hopeakaivoksentie.
Luonnos näkyy myös Hgin Rakennusviraston verkkosivulla 7-18.12.2009 välisen ajan: www.hkr.hel.fi/suunnitelmat .


3.6.2009

Yliskallion Huolto Oy:n isännöintitoimisto Talohallinta Oy:n Itäkeskuksen toimipiste on muuttanut 1.6.2009 alkaen!
Uudet osoitetiedot on päivitetty yhtiömme sivuille!
Itäkeskuksen bussiaseman itäpäädystä /  Itäkeskuksen kauppakeskuksen länsipäädystä johtava kävelytiesilta johtaa Itäväylän yli toimiston eteen.


3.5.2009

Yliskallion Huolto Oy:n Internetissä olevien Historiaa- sivujen esittely pidetään Laajasalo-Degerö Seura ry:n järjestämässä Laajasalopäivän tilaisuudessa Ylistalossa lauantaina 16.5.2009 alkaen n. klo 12.00-14.00, Osoitteessa: Muurahaisenpolku 4.
ESITYS HEIJASTETAAN VALKOKANKAALLE!

Yliskylän lähihistoria aineistoa käydään läpi Laajasalon kerrostaloistumisen alkuajoista 1960- luvulta lähtien. Tällä kerralla esityksen lähtökohta on Helsingin puhelinyhdistyksen puhelinluettelokartat Laajasalosta ja lähialueilta vuosilta 1964-1976. Kartoista esitys poikkeaa Historiaa- internetsivuston muille sivuille, josta nähdään myös valokuvia ja kuullaan kertomuksia aina tähän päivään asti.

Esityksen pitää jo tuttuun tapaan, mutta uusista näkökulmista katsellen Erkki Väliniemi Yliskallion Huolto Oy:n Historiaa- työryhmästä.

TERVETULOA KATSOMAAN JA KUUNTELEMAAN!


18.2.2009

PAIKOITUSALUEILLE PALAUTUU NORMAALI SAKOTUS JA VIRHEPYSÄKÖINTIMAKSUKÄYTÄNTÖ PARKCOMIN PAIKOITUSALUEVALVONNAN PÄÄTTYESSÄ.


29.1.2009

Yliskallion alue- KORJAUSRAKENTAMISEN TIEDOTUS- JA KESKUSTELUILTA.
Tilaisuus järjestetään Laajarannassa ma 9.2.2009 klo 18 - 20. Osoitteessa Humalniementie 15, 00840 HELSINKI.
Yliskallion Huolto Oy kutsuu omistaja taloyhtiöidensä hallitusjäsenet ja isännöitsijät korjausiltaan.

Tilaisuuteen kutsuttuina alustajina ovat tulossa ns. "Maunulan mallin", Aluekorjausmalli (ARKO) kehittäjät Mikko Virkamäki ja Paavo Kyllönen Kotialue Oy:stä, jotka kertovat mallin kehittymisestä Maunulassa sekä mahdollisuuksista toteuttaa ryhmäkorjaushankkeita (RK) myös Yliskallion alueella.
Lisäksi paikalle tulee Helsingin -Kaupunkisuunnitteluviraston ja (rakennus suojelun), sekä -Rakennusvalvontaviraston edustajia kertomaan alueemme korjauksissa huomioon otettavista määräyksistä ja ohjeista.

Tilaisuuden päätarkoitus on
a) omistaja taloyhtiöidensä päättäjien ja alustajien keskustelu alueella näköpiirissä eteen tulevista korjauksista ja mahdollisesta korjausyhteistyöstä sekä
b) yhteistyökeskustelujen jatkamisesta päättäminen.

Tarpeen tilaisuuden järjestämiseen ovat antaneet alueella eteen tulevat putki- ja julkisivusaneerauksista ym. lähteneet keskustelut.


12.6.2008

Yliskallion Huolto Oy:n alueelle ei saatu aikaan alueen yhteistä kiinteistöhuoltoa. Taloyhtiöt tekivät omat itsesenäiset päätöksensä sekä kiinteistöhuollon- että siivouksen osalta, jotka jäävät taloyhtiöiden tekemin päätöksin voimaan. Näinollen alueella tulee toimimaan useita kiinteistöhuolto yrityksiä ensimmäisen kerran sen rakennetun historian aikana.

Kokouksessa ei asiasta päästy edes keskinäisiin neuvotteluihin, koska taloyhtiöillä oli jo asiasta tehtynä lukkoon lyötyjä kantoja. Tilanne todettiin näin tapahtuneeksi yhtiön hallituksen kokouksessa, joka pidettiin 12.6.2008. Myös yhtiön paikoitusalueiden kiinteistöhuolto jatkuu entisellään.


19.5.2008

Yliskallion Huolto Oy:n Internetissä olevien Historiaa- sivujen esittely pidetään Laajasalo-Degerö Seura ry:n järjestämässä Laajasalopäivän tilaisuudessa Ylistalossa lauantaina 24.5.2008 alkaen klo 10.30- Osoitteessa: Muurahaisenpolku 4.
ESITYS HEIJASTETAAN VALKOKANKAALLE!

Esitysaineisto on kerätty alueen asukkailta v.1963-1966 rakentamisen kauden edeltävästä ajasta v.2006 asti sen 40v- historiaksi. Vanhan valokuva aineiston rinnalle on luotu sivu, jonka uudehkoissa valokuvissa näemme tapahtuneet muutokset 40v- historian kuviin verrattuna.

Koko historia- aineisto kertoo Yliskylän ja sen ympäristön tapahtumista: kuvin, -kartoin, -asemakaavoin, -kertomuksin ja -lehtileikkein sekä äänitteinä.

Tähän asti kerättyä aineistoa esittelee yhtiön Historiaa- ryhmän puheenjohtaja Erkki Väliniemi, joka toivoo, että tieto tästä esityksestä tavoittaisi ainakin ne ihmiset, joilla ei ole käytettävissään tietokonetta ja Internet- yhteyttä.

Samassa yhteydessä otamme vastaan Yliskylän alueelta vanhoja valokuvia, tai muuta materiaalia tietoineen, jotka voimme myöhemmin kopioida mukaan tähän alueen lähihistoria esitykseemme. Toivomme, että kuvat tai muu materiaali on kirjekuoressa, jossa on kuvien haltijan henkilötiedot yhteystietoineen ja osoite materiaalin palautusta varten. Mahdollisen materiaalin julkaisemisesta tehdään kuitenkin aina erillinen sopimus.

TERVETULOA KATSOMAAN JA KUUNTELEMAAN!


14.3.2008

TIEDOTE
Yliskallion Huolto Oy:n (YKH) hallitus hyväksyi kokouksessaan 12.3.2008 Kiinteistöhuolto T Mykkänen Oy:n tarjouksen paikoitusalueiden kiinteistöhuollon tehtävien hoidon aloittamisesta 14.3.2008 alkaen.

Taloyhtiöiden hallitusedustajat päättivät yksimielisesti, että alueen taloyhtiöiden- sekä YKH:n parkkiyhtiön alueille on paras vaihtoehto koko alueen kattava, yhden kiinteistöhuoltoyrittäjän kiinteistöhoitosopimukset ja yhteinen palvelukuvaus malli, joka koskisi alueen kaikkia taloyhtiöitä.
Mallilla vältetään useiden kiinteistöyhtiöiden kalustojen liikkuminen ahtailla piha-alueilla esim. talviaurauksissa ja muussa huoltotoiminnassa. YKH:n alue on toiminut tällä periaatteella rakentamisestaan lähtien.

Em. tavoitteen toteuttamiseksi järjestetään alueen kokonaiskiinteistöhuollosta uusi tarjouspyyntökierros.


28.2.2008

TIEDOTE
Yhtiön ja alueen taloyhtiöiden kiinteistöhuoltoa hoitanut Uudenmaan Talohuolto Oy on mennyt konkurssiin.
Kiinteistöhuollon toiminta jatkuu edelleen normaalisti konkurssipesänhoitajan lukuun kaksi viikkoa, kertoo yhtiömme isännöitsijä.

Osa alueen taloyhtiöistä on varautunut tilanteeseen vaihtamalla kiinteistöhuoltonsa toisiin yhtiöihin. Alueen kiinteistöhuollon kokonaisuudesta käytävä keskustelu tulleekin jatkumaan Yliskallion Huolto Oy:n hallituksen kokouksen 12.3.2008 jälkeen.


7.2.2008

Laajasalon Yliskylän keskustasuunnitelman asemakaavaehdotus muistutusvaiheessa 25.1-25.2.2008

Yliskallion taloyhtiöiden ja asukkaiden on hyvä huomata, että nyt on aika tutustua Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston tekemään, alueen reunoille syntyneen uuden asemakaavaehdotuksen aiheuttamiin muutoksiin.

Aikaisemmin esitetyt asemakaavaesitykset, joihin taloyhtiöiden ja yksityisten henkilöidenkin oli mahdollista esittää mielipiteitään, ovatkin nyt uudelleen esillä kaupunkisuunnitteluviraston tekemien muutosten jälkeen. Varsinkin Isosaarentien reunaman rakennukset ja sen päätepisteiden liikenteelliset ratkaisut ovat merkittävästi muuttuneet aiemmista esityksistä.

Nyt onkin menossa vaihe, jolloin tehtyyn asemakaavaehdotukseen on otettava kantaa tekemällä asiasta muistutus 25.2.2008 mennessä jos ehdotus ei ole hyvä, tai siihen ei ole riittävässä määrin saatu parannuksia mielipiteitä esittämällä.

Asiasta lähemmin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston internet sivuilla kohdasta:
25.1.2008 Laajasalon keskus, asemakaava
Lue lisää


17.6.2007

TIEDOTE
Yliskallion Huolto Oy:n (YKH:n) henkilöille tulee tiedusteluja alueen taloyhtiöiden asioista. Valitettavasti monilla taloyhtiöillä on eri isännöintitoimisto, kuin Yliskallion Huolto Oy:llä. Siksi taloyhtiöiden asioissa tulee ottaa yhteys niiden omiin isännöntitoimistoihin!

Sitävastoin kaikilla YKH:n omistaja osakasyhtiöillä (taloyhtiöillä) on sama kiinteistöhuolto, kuin Yliskallion Huolto Oy:llä! Hätätapauksissa voi siis ottaa yhteyttä alueen kiinteistöhuoltoyhtiöön ( Autopaikat ⇒ Huolto ), jonka yhteystiedot ovat näillä sivuilla!
(Vesivahinko-, viemäritukos-, avain-, lukitus-, ym. kiireelliset talon huoltoon liittyvät asiat)


10.5.2007
Yliskallion Huolto Oy:n Internetissä olevien Historiaa- sivujen esittely pidetään Laajasalo-Degerö seuran järjestämässä Laajasalopäivän tilaisuudessa Ylistalossa 26.5.2007 klo 11.30-12.15.

Esitysaineisto on kerätty alueen asukkailta v.1963-1966 rakentamisen kauden edeltävästä ajasta nykypäivään asti sen 40v- historiaksi. Aineisto kertoo koko Yliskylän ja sen ympäristön tapahtumista: kuvin, -kartoin, -asemakaavoin, -kertomuksin ja -lehtileikkein sekä äänitteinä.

Aineistoa esittelee yhtiön Historiaa- ryhmän puheenjohtaja Erkki Väliniemi, joka toivoo, että tieto tästä esityksestä tavoittaisi ainakin ne ihmiset, joilla ei ole käytettävissään tietokonetta ja Internet- yhteyttä. Esitys heijastetaan valkokankaalle!


31.12.2006
Yliskallion huoltoalueen 40v- historiasivujen aikajakson päätöspäivä on 31.12.2006.
Historian versio numero 1.00 on nähtävissä yhtiön Historiaa- sivuilla.

Tämän jälkeen tulevassa yhtiön hallituksen kokouksessa päätetään asuinalueen historia keräyksen täydentämisestä. Siihen asti yhtiön historiatyöryhmä täyttää edelleen kulunutta 40-v historiajaksoa mahdollisuuksien mukaan. (Katso sivun loppuun) ja Historiaa- sivuille.


Paikoitusalueiden katoskansien korjaukset ovat pääosiltaan loppuneet (24.9.2006). Isännöitsijän mukaan: "Kansiremontti on enää viimeisiä vastaanotossa havaittuja puutteita vaille valmis. Hanke valmistui suunnitellun aikataulun mukaan ja pysyi yhtiökokouksen myöntämissä raameissa." Isännöitsijän mukaan loppulaskutus taloyhtiöille valmistuu lähiaikoina.


Katosalueiden vuokratut autopaikat vuorollaan käyttökieltoon kesällä v.2006!
Yhtiön kaikkien paikoituskansien (katosten) korjaus- ja vesieristystyöt tehdään v. 2006 kesän aikana. Yhtiökokous päätti asian 4.5.2006 kokouksessaan. Päivittyvä tiedote asiasta: Autopaikat-Autopaikat -sivulla


Yliskallion Huolto Oy:n Internet sivut avattiin 15.12.2005


Hallitus päätti pysäköintialueidensa valvonnan siirtämisestä erilliselle valvonta yhtiölle.
Tiedote 14.11.2005 asiasta Autopaikat sivun lopussa


Tiedote esillä alueella 15.1.2005:


Sivun alkuun