Logo > Etusivulle   Hallinto   Autopaikat   Historiaa   Linkkejä  
Alkupuhe   UUTTA
  Kuukauden
    kuva


Ennen
rakentamista


Rakentamisen
jälkeen


Alueen hallinto

Kertomuksia

Valokuvia

Tietoa
sivustosta


Mitä UUTTA
Historiaa- sivuilla:


1.1.2016
Aluehistoriaa kerätty 15.12.2005 lähtien jo yli 10v!
Katso keräyshistoriasivulle!


22.4.2007
KUUKAUDEN KUVA!

K a t s o
tästä!


4.2.2007
Tämä linkki ohjaa
sinut uudelle sivulle,

jossa kerrotaan sivuille saaduista lisäyksistä
31.12.2006 jälkeen.


Versio 1.00   -  31.12.2006
Yliskallion huoltoalueen 40v- historiajakso on ajallisesti täysi 31.12.2006.

Kiitämme kaikkia keräykseen osallistuneita!


Versio 0.80  -  15.12.2005 (sivut avattiin)  →
Versio 0.95  -  26.3.2006,  →   Versio 0.98  -  21.5.2006.  

1.1.2016

Yliskallion huoltoalueen historia jatkuu - nyt 50v- historiana

Alueen rakentamisestakin on jo kulunut n. keskimäärin 50v. Alueeltamme löytyy vielä sen alkuperäis asukkaita, jotka perheensä tänne johdattivat tai perustivat, mutta harventunut on joukko ja ikääkin on jo paljon kertynyt.

Silti alueella nähdään jo niitäkin toisen polven aikuistuneita lapsia, jotka ovat täällä syntyneet ja perheen perustettuaan palanneet takaisin entiselle synnyinkotiseudulleen. Tervetuloa takaisin!

Toki niitäkin on, jotka ovat täällä aikuisikään kasvaneet, eivätkä ole koskaan muuttaneet alueelta, vaan jatkavat asumistaan täällä, nyt omine perheineen edelleen. Näitä ensimmäisen- ja toisen polven vanhempia perheineen näimme paljon alueen ensimmäisissä taloyhtiöiden 50v- juhlissa.

Paljon on myös asukaskunta vaihtunut, kuka mistäkin syystä ja uusia asukkaita on tullut entisten tilalle.
Juhlavaa 50v- taipaleen jatkoa kaikille alueen asukkaille sekä uudistetuille ja LVIS- putkiremontoiduille taloyhtiöille!

Erkki Väliniemi
Ent. historiatyöryhmän vetäjä


Yliskallion huoltoalueen 40v-historiasivut

15.12.2005
Nämä Yliskallion Huolto Oy:n alueen 40-vuotis historiasivut on tehty käyttäen hyväksi sekä valmiita, jo aiemmin ilmestyneitä kirjoituksia että alueelta kerättyjä haastatteluja ja niille esitettäväksi lainattua muuta materiaalia, mm. valokuvia sekä kirjoituksia kuvituksineen tai multimedia osuuksineen.

Tässä yhteydessä haluankin kiittää alueen entisiä ja nykyisiä asukkaita ja niitä moninaisia tahoja, yrityksiä ja organisaatioita, jotka ovat näitä sivuja varten lainanneet valokuvia ja muuta aineistoa sekä luovuttaneet niihin korvauksettoman esitysoikeuden.

Valokuvien ja kirjoitusten esitysoikeus on vain näillä Yliskallion Huolto Oy:n sivuilla ja niiden kopioiminen muuhun yhteyteen on tekijänoikeuslain mukaan kielletty ©

Mikäli joku haluaa käyttää näitä kuvia tai kirjoituksia muussa yhteydessä, tulee ottaa yhteyttä niiden omistajiin tai tekijöihin esityslupien hankkimiseksi.

Erikoiskiitokset haluan kuitenkin antaa näiden sivujen pohjien koodaajalle Toni Amnell'ille, joka teki ja opetti allekirjoittanutta myös täyttämään näitä sivuja. Ilman tuota perustyötä eivät nämä sivut olisi teknisesti valmistuneet tällä aikataululla.

Aineiston keräys ja juttujen teko on ollut pääasiassa allekirjoittaneen harteilla tällä vajaan vuoden kestäneellä aikajaksolla.

Voin kuitenkin sanoa, että nämä historia sivut eivät ole valmiit niin kauan kuin alueen asukkailla, entisillä ja nykyisillä, on halua kartuttaa oman asuinalueensa historiaa myös jatkossa. Olenkin optimistisesti nimennyt tämän historiasivuston versioksi 0.80. Ensinnäkin, koska se ei ole vielä edes valmis kaikkien kirjoitusten, eikä edes valokuvaesityksensä osalta, ja siksi että yhtiön historiatyöryhmä tai yhtiö voi sitä myöhemmin myös täydentää. Täysi versio olkoon sitten, kun ajateltu materiaali on sivuille saatu, numero 1.00.

Emme ole keräysaineistossamme pitäytyneet yksinomaan Yliskallion alueen sisällä, vaan olemme ottaneet lähtökohdaksi myös ympäristössämme tapahtuneet muutokset. Siksi aineistossa onkin mukana ei ainoastaan Yliskylä, vaan myös ne maisemat muutoksineen, joita me täällä saarella ulkoillessamme ja liikkuessamme olemme havainneet.

Mainittakoon kuitenkin sekin seikka, että yhtiöllä ei ole ollut tätä aikaisemmin internet- kotisivuja, joten nekin tehtiin historia sivujen lisäksi tässä samassa talkoo urakassa.

Erkki Väliniemi
Ent. historiatyöryhmän vetäjä

Sivun alkuun

Sivun päivitys 28.4.2018